1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Lokalni i spoljni resursi sajta

Lokalni i spoljni resursi sajta

Veb sajtovi su izgrađeni od veb stranica. Sadržaj na ovim stranicama se sastoji od različitih vrsta informacija – teksta, slika, funkcionalnosti (JS), stila (CSS) i još mnogo toga.

Resursi na sajtu
Većina sadržaja na jednoj veb stranici je uglavnom lokalnog sadržaja.

Šta predstavljaju lokalni i spoljni resursi sajta?

Lokalni resursi

Lokalnim resursima sajta se nazivaju svi oni resursi koji se nalaze na istom serveru i na istom hosting nalogu kao i sama stranica. Najčešći lokalni resursi su tekst i slike na sajtu. Dostupni su i učitavaju se sa istog domena koji se koristi za sajt.

Na primer, image.png je lokalni resurs za mysupersite.com kada je na istom serveru i ima adresu:

https://mysupersite.com/image.png

Spoljni resursi

Dok se lokalni resursi nekog sajta nalaze na istom serveru, spoljni resursi se nalaze izvan hosting naloga i preuzimaju se sa spoljašnjeg servera. Ovi resursi su dostupni pod drugim domenom.

Preuzimanje spoljašnjih (eksternih) resursa na sajtu može se obaviti na nekoliko načina

1. Preuzimanje spoljnih resursa pre generisanja stranice (HTML code).

Preuzimanje spoljnih resursa se može izvršiti preko samog sistema u kom je sajta izgrađen. Na primer, kroz PHP skriptu koja se povezuje sa udaljenim serverom. To je čest način za dobijanje određenih informacija. Ova veza sa udaljenim serverom se obavlja pre generisanja konačnog HTML koda za stranicu. Zbog toga se ove veze ne mogu videti prilikom učitavanja same stranice (konačnog HTML koda) u pretraživaču. Preuzimanje eksternih resursa sa spoljnog servera može se ostvariti, na primer, pomoću PHP funkcije file_get_content

2. Preuzimanje spoljnih resursa dok se stranica (HTML) ne učita u pretraživač.

Drugi način na koji se obezbeđuju spoljni resursi je preuzimanje dok se stranica (konačni HTML kod) ne učita u veb pretraživač. Za svaki spoljni resurs koji je potreban stranici prilikom učitavanja, pretraživač će se povezati sa udaljenim serverom kako bi preuzeo taj resurs.

Slika image.png je eksterni resurs za mysupersite.com kada se nalazi na drugom serveru i ima sledeću URL adresu:

https://somesite.com/image.png

Često spoljni resursi na sajtu nisu samo slike, već JavaScript skripte (.js) i CSS fajlovi (.css). Spoljni resurs može biti YouTube video snimak, deljena slika sa Instagram-a i sl.

Za gotove sisteme poput WordPress-a, većina spoljnih resursa sajta se obezbeđuje nekim dodatno instaliranim dodatkom. Na primer, skripte za statistike (Google Analitics) i dodaci za deljenje na društvenim mrežama. Ovim dodacima se dodaju resursi koji se zatim preuzimaju prilikom učitavanja stranice u pretraživaču.

Na primer, kada se dugme za deljenje sadržaja doda na sajt, u zavisnosti od društvene mreže, JS skripte se mogu videti kada proveravate učitane resurse:

  • Facebook: https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js
  • Pinterest: https://assets.pinterest.com/js/pinit.js
  • Linkedin: https://platform.linkedin.com/xdoor/scripts/in.js
  • Twitter: https://platform.twitter.com/widgets.js

Koliko i kakvih će eksternih resursa biti zavisiti od dodatka koji se koristi i funkcionalnosti koja se dodaje na sajt.

Važno: Lokalni i spoljni resursi imaju različite brzine učitavanja. Preuzimanje spoljnih resursa, bez obzira na to kako se vrši, može uticati na performanse i brzinu pokretanja. Kada se spoljni resursi preuzimaju u realnom vremenu i ako je server sa kojeg se preuzimaju privremeno nedostupan, to može usporiti učitavanje sajta.

Provera resursa sajta

Često je neophodno proveriti resurse ukoliko se primeti sporije učitavanja sajta ili se promeni protokol u HTTPS.

Proveru eksternih resursa koji se preuzimaju preko skripte na hosting nalogu može uraditi programer sajta.

Provera resursa, koji se preuzimaju prilikom učitavanja sajta u pretraživaču, može se izvršiti pomoću inspektora koda i alata za testiranje veb-sajta.

Prilikom provere resursa sajta putem veb-pretraživača, dobro je proveriti nekoliko stranica. Često se na različitim stranicama mogu učitatavati različiti tipovi resursa (u zavisnosti od funkcija koje se učitavaju).

Proverite resurse pomoću inspektora koda u veb pretraživaču

U Firefox i Chrome pretraživačima postoje alati: Developer Tools i DevTools

Da biste proverili koji se resursi učitavaju na sajtu putem pregledača Firefox ili Chrome:

1. Ovorite pregledač i učitajte stranicu sa sajta.

2. Aktivirajte inspektor koda pomoću dugmeta F12 na tastaturi ili iz podešavanja – Firefox: Web Developer »tab Network; Chrome: DevTools » Tab Network

3. Aktivirajte opciju Disable cache da biste sprečili upotrebu keširanih resursa u pretraživaču

4. Za elemente strance označite All da biste prikazali sve vrste resursa.

5. Otvorite tab Network i ponovo učitajte stranicu pomoću F5 ili Ctrl + F5

Firefox: Developer Tools

Firefox dev tools

Chrome: DevTools

Chrome Dev tools

U listi resursa videćete detaljne informacije kao što su (Status) odgovora sa veb servera i domena resursa (Domain). Svi (lokaln i spoljni) resursi će biti prikazani u spisku.

Resursi koje prikazuje domen sajta su lokalni resurs.

Firefox: lokalni resursi:

Chrome: lokalni resursi:

Resursi za koje je prikazan drugi domen osim sajta su spoljni resursi.

Firefox: spoljni resursima

Chrome: spoljni resursi

Kada dođe do sporijeg učitavanja sajta, prva stvar koju treba da testirate je da isključite preuzimanje svih spoljnih resursa.

Proverite resurse preko veb alata

Sa nekim alatima za testiranje i verifikaciju sajta mogu se videti i učitani resursi.

Pingdom Website Speed Test

https://tools.pingdom.com

Kada testirate sajt ovim veb alatom, lista učitanih resursa može se naći u odeljku “File requests”. U odeljku “Requests by domain“ možete videti koliko je upita napravljeno za svaki domen (server).

GTmetrix

https://gtmetrix.com

Prilikom testiranja sajta sa ovim veb alatom, lokalni i spoljni resursi se nalaze u odeljku Waterfall.

Zaustavite preuzimanje spoljnih resursa sajta

Spoljni resursi koji se preuzimaju uz pomoć PHP skripte na sajtu

Onemogućavanje spoljnih resursa preuzetih preko PHP skripte na sajtu može da se uradi tako što će se onemogućiti parametri allow_url_fopen = Off i allow_url_include = Off u PHP konfiguracionom fajlu (php-fcgi.ini) za PHP verziju koja se koristi. Promena ovih PHP postavki se može izvršiti preko cPanel-a »PHP Manager – Napredna podešavanja

Važno: Preporučuje se testiranje i promena postavki PHP-a na test kopiji sajta i po mogućstvu od strane programera.

Eksterni resursi koji se preuzimaju na sajt dok se on učitava u pretraživaču

Ako sajt koristi gotov sistem, za zaustavljanje preuzimanja spoljnih resursa, možda ćete morati da onemogućite određene fajlove, module ili komponente.

Nije uvek moguće identifikovati za koje funkcionalnosti ili iz koje dodatke se koristi spoljni resurs. Na primer, za resurs sa domena connect.facebook.net može se pretpostaviti da je taster za deljenje na socijalnoj mreži. Ali ako je domen nepoznat, možda ćete morati da onemogućite dodatak za dodatkom, dok ne pogodite pravi.

Važno: Onemogućavanje funkcionalnosti i dodataka na sajtu nije preporučljiv način testiranja. Stoga, za testiranje i proveru spoljnih resursa bez uzrokovanja dodatnih problema, može se koristiti test kopija sajta. Kada imate radnu kopiju sajta, možete onemogućiti sve dodatke. Možete čak i promeniti temu koju koristite i testirati bez brige o matičnom sajtu.

🔗 HTTPS – Deo sadržaja veb-sajta se učitava posredstvom nebezbedne (HTTP) konekcije | Help
Nebezbedni resursi na sajtu bivaju blokirani od strane veb pregledača, a posetioci dobijaju obaveštenje da veza sa sajtom nije bezbedna.

🔗 AWStats – statistika i podaci o posetama sajtu | Help
Preko AWStats alata u cPanelu možete videti koji lokalni resursi se najviše preuzimaju sa veb-sajta.

Updated on 30. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles