1. Home
  2. WordPress
  3. Rad u administraciji
  4. Instalacija plugin-a u WordPress-u

Instalacija plugin-a u WordPress-u

Nakon instalacije WordPress-a na Vašem sajtu možete dodati neke dodatne funkcije uz pomoć dodataka (plugin). To mogu biti galerija slika, forma za kontakt, zaštita itd.

Neki od WordPress plugin-ova su besplatni, dok se neki plaćaju (tzv. premium dodaci). Spisak svih besplatnih dodataka možete pronaći ovde.

Napomena: Imajte u vidu da dodatke ne možete instalirati ako Vam se sajt nalazi na wordpress.com, osim ako ne pređete na bussiness plan (koji se plaća).

Postoje 3 načina za instalaciju dodataka:

1. Instalacija putem pretraživača

Dodavanje novog plugin-a

Ovaj način instalacije se najčešće koristi kod besplatnih dodatka. Ulogujte se na Vaš WordPress administratorski panel. Kliknite na meni Plugins >> Add new. U polje za pretragu, upišite naziv plugin-a ili neku od funkcija koju želite da instalirate.

Plugins - Dodavanje novog plugin-a putem pretraživača
Instalacija putem pretraživača
pretraga dodatka

Kada pronađete željeni dodatak, kliknite na dugme Install now, zatim na Activate.

I to je sve! Vaš dodatak je instaliran i aktiviran. Ostaje Vam samo da ga konfigurišete po Vašoj želji.

2. Instalacija putem upload-a

Neki premium dodaci se instaliraju uz pomoć opcije “Upload Plugin”. Ova funkcija radi sa .zip fajlovima i zbog toga je potrebno prvo preuzeti dodatak u .zip formatu.

Nakon toga kliknite na Plugins >> Add new. Zatim kliknite na dugme Upload Plugin.

Ručna instalacija
Instalacija dodatka putem upload-a

Ovo će Vam otvoriti novu stranicu, gde treba izabrati .zip fajl sa Vašeg računara i kliknuti na dugme Install Now.

Ako je sve proteklo u redu, videćete na kraju poruku: “Plugin installed successfully”. Ako ste uspešno instalirali dodatak, potrebno ga je aktivirati klikom na link Activate Plugin. Konfigurišite dodatak ukoliko je to potrebno.

Aktivacija ručno instaliranog WordPress plugin-a
Aktivacija dodatka

3. Ručna instalacija putem FTP

Ukoliko postoji neko ograničenje prilikom otpremanja dodatka putem administratorske stranice, možete ga instalirati ručno putem FTP-a. FTP je podržan u sklopu usluga koje nudi SuperHosting.RS.

Prvo je potrebno preuzeti dodatak lokalno na Vašem računaru. Nakon toga raspakujete .zip fajl i povežite se putem FTP klijenta (npr. FilleZilla) na Vaš hosting nalog. Potom prebacite dodatak u folder /wp-content/plugins u okviru direktorijuma, gde se nalazi Vaš sajt.

Instalacija putem FTP klijenta
Instalacija putem FTP

Ponovo se ulogujte na administratorski panel Vašeg sajta i u meniju Plugins ćete ugledati dodatak koji ste otpremili. Potrebno je kliknuti na opciju Activate kako biste ga aktivirali. Konfigurišite dodatak ukoliko je to potrebno.

Aktivacija plugin-a putem WordPress administracije nakon njegove instalacije preko FileZille
Aktivacija dodatka

Napomena: Imajte u vidu da će neki dodaci možda doći u konflikt sa drugim dodacima ili temom Vašeg WordPress sajta. Obratite pažnju da li se dodatak redovno ažurira i da li ima dobre utiske/ocene.

Važno: Nikada ne instalirajte “nulovane” dodatke ili teme, tj. one koje u svom nazivu imaju reč “nulled”.

Updated on 27. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles