1. Home
  2. WordPress
  3. Rad u administraciji
  4. Kako kreirati menije u WordPress-u?

Kako kreirati menije u WordPress-u?

Meniji u WordPress-u

U WordPress-u korisnici mogu kreirati novi meni i zameniti podrazumevane menije, koje dobijaju instalacijom same teme.

Broj menija može da varira u zavisnosti od teme. Neke teme ne podržavaju ovu opciju.

WordPress menijima možete pristupiti iz sekcije sa leve strane AppearanceMenus.

Kreiranje novog menija

Kreiranje novog meni-ja u WordPress-uKako biste napravili novi meni koji je prilagođen potrebama Vašeg veb-sajta kliknite na create a new menu.

Unesite Ime (1) menija i kliknite na dugme Create Menu (2).

Na dnu stranice postoji opcija Delete Menu putem koje možete ukloniti već postojeći WordPress meni.

Aktivacija novog WordPress menija

Aktivacija WordPress menija

Nakon kreiranja novog WordPress menija, potrebno ga je aktivirati iz taba Manage Locations (1).

U zavisnosti od teme koje koristite, mogu da variraju i lokacije na kojima će se nalaziti meniji: od Primarnog menija u zaglavlju (header Primary Menu), menija u dnu stranice (Footer Menu) do menija u bočnoj traci (Social Links Menu)..

Kako biste aktivirali meni, treba da ga izaberete iz padajućeg menija (2) i da mu dodelite željenu lokaciju. Nakon što izaberete lokaciju za Vaš meni, potvrdite to klikom na dugme „Save changes“.

Dodavanje stavki u WordPress meniju

Adding Items to a Menu

Nakon što ste kreirali meni, možete dodati stavke kao npr. Stranice, Članke, Prilagođene linkove, Kategorije, Tagove itd.

Možete izmeniti stavke u meniju klikom na strelicu na dole sa desne strane stavke. Na ovaj način sva podešavanja za izmenu će biti prikazana zajedno sa opcijom Delete, koja Vam omogućava da izbrišete stavku iz menija.

Menu Structure

Možete da organizujete raspored stavki onako kako Vi želite. Prevucite i ispustite stavku na željenu poziciju. Možete poređati stavke u meniju sa više nivoa, po hijerarhiji, sa nadređenim nivoom i podnivoom.

Pozicionirajte stavke levo ili desno kako biste kreirali podnivoe unutar Vašeg menija. Kada završite sa organizovanjem i izmenom stavki, treba da potvrdite izmene sa dugmetom Save Changes.

Menu Structure – U prikazanom meniju stavke Category i Post su podređene stavci Page. Ovaj meni je izabran kao primarni meni u Menu Settings.

Screen Options

Screen Options

Sekcija Screen Options omogućava Vam da izaberete koje stavke (2) će biti prikazane u sekciji sa leve strane i koje njihove karakteristike (3) će biti dostupne.

Kliknite na tab „Screen Options“ u gornjem desnom uglu ekrana (1).

Kako biste dodali ili uklonili stavku ili karakteristiku, izaberite ili poništite izbor u polju za obeležavanje pored određene stavke ili karakteristike.

Updated on 27. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles