1. Home
  2. WordPress
  3. Rad u administraciji
  4. Kako kreirati kategorije u WordPress-u?

Kako kreirati kategorije u WordPress-u?

Da biste kreirali nove kategorije, potrebno je da odete na Posts -> Categories u panelu sa leve strane WordPress administracije.

Title and URL

Prilikom dodavanja nove kategorije na WordPress-u, prozor za uređivanje Vam omogućava da dodelite Naziv (Name) svakoj kategoriji. Naziv može da kategoriše ili definiše objavu (na primer: Gradovi) koja će biti povezana sa ostalim objavama iz iste kategorije (na primer: London, New York, Berlin, Tokyo itd.). Slug je deo URL-a koji sadrži naziv kategorije i obično se piše malim slovima sa crticom umesto razmaka (na primer transfer-domena).

Parent

Ako izaberete Parent opciju, imaćete mogućnost da grupišete objave u kategorije i podkategorije. Kako biste kreirali glavnu kategoriju izaberite opciju None u Parent sekciji. Kako biste kreirali podkategoriju (na primer: Glavni gradovi) potrebno je izabrati odgovarajuću glavnu kategoriju iz padajućeg menija (na primer: Gradovi).

Description

Ovo nije obavezno polje. Ipak, može da se koristi za olakšavanje navigacije između objava jer se obično ne prikazuje na veb-sajtu, već samo u admin panelu. Ako tema koju ste izabrali podržava ovu funkcionalnost, moguće je da se opis prikazuje kada se veb-sajt učita.

Updated on 27. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles