1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Stranice sa greškom u cPanel-u
  1. Home
  2. Hosting
  3. HTTP
  4. Stranice sa greškom u cPanel-u

Stranice sa greškom u cPanel-u

Nakon aktivacije novog hosting naloga, public_html direktorijum sadrži 401.shtml, 403.shtml, 404.shtml, 500.shtml fajlove.

Ovo su najčešće stranice sa greškom koje veb server koristi nakon generisanja nekog od 401, 403, 404, 500 statusnih kodova.

.shtml fajlovi su obični HTML fajlovi koji sadrže SSI tagove. Server obradi ove tagove i uključi ih u stranicu pre nego što je pošalje kao odgovor veb pregledaču.

Aktivacija .shtml fajlova

Ukoliko želite da određena poruka sa greškom koristi odgovarajući .shtml fajl, u .htaccess fajlu, lociranom u istom direktorijumu, morate postaviti odgovarajuću direktivu. Ukoliko želite da poruka 404 učita /404.shtml fajl, koji se nalazi u direktorijumu veb sajta, morate da koristite:

ErrorDocument 404 /404.shtml

ErrorDocument direktiva upućuje veb server da učita naznačeni 404.shtml fajl u slučaju ‘404 Not found’ statusnog koda.

Važno: Obradu nekog od statusnih kodova i prikazivanje odgovarajuće poruke o grešci može vršiti i sistem veb sajta. Na primer, u WordPress-u poruku ‘404 Not found’ vraća sam PHP sistem (kad .htaccess već sadrži pravila za permanentne URL adrese). Stoga izmena sistemskog 404.shtml fajla neće imati efekta na poruku o grešci, prikazanu na veb sajtu. U tom slučaju, možete izmeniti 404 poruku u WordPress-u iz 404.php obrasca, obično lociranog u direktorijumu sa temom.

Izmena stranica sa greškom (.shtml)

Sistemske poruke o grešci mogu se direktno menjati iz uređivača (editora) Menadžera fajlova ili iz ‘Stranice sa greškom‘ menija u cPanel-u.

Nakon što izaberete domen, videćete najčešće poruke o grešci u listi ispod.

Osim pobrojanih opcija, možete takođe izmeniti poruke i za druge statusne kodove kao što su 408, 502, 503 i drugi.

Može sadržati HTML kod kao i specijalne sistemske SSI tagove (link) koji se koriste za generisanje dinamičkih podataka kao što su ime servera, URL adresa sa koje je poslat upit (zahtev), IP adresa posetioca i drugi. Npr, 404.shtml sadrži:

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
</p>The requested URL <!--#echo var="REQUEST_URI" --> was not found on this server.</p>
</body></html>

<!–#echo var=”REQUEST_URI” –> je SSI tag koji će biti zamenjen URL adresom zahtevanom sa klijentske strane

Nekoliko primera SSI tagova koji mogu biti uključeni u poruku o grešci:

URL veb stranice koja vodi do stranice na Vašem veb sajtu
<!--#echo var="HTTP_REFERER" -->

IP adresa posetioca
<!--#echo var="REMOTE_ADDR" -->

URL adresa zahtevana sa klijentske strane
<!--#echo var="REQUEST_URI" -->

Ime servera
<!--#echo var="HTTP_HOST" -->

Veb pregledač (browser) koji posetilac koristi
<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" -->

Važno: Izmena .shtml fajlova putem cPanel menija » ‘Stranice sa greškom’ ih ne aktivira na veb-sajtu (što znači da se direktive ne dodaju u .htaccess fajl)

Updated on 18. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles