1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. cPanel – Menadžer fajlova (File Manager)

cPanel – Menadžer fajlova (File Manager)

U cPanel kontrolnoj tabli imate File Manager – zgodan i brz alat za upravljanje sadržajem na vašem hosting nalogu.

Kontrolna tabla cPanel je dostupna na svim hosting paketima.

Kroz File Manager u cPanel-u, možete raditi sa fajlovima i direktorijumima na razne načine kao što su uređivanje, preimenovanje, brisanje, kreiranje, kompresovanje i još mnogo toga.

Pristupite menadžeru fajlova

Pristupite menadžeru fajlovaKada pristupite cPanel-u, kliknite na meni Menadžer fajlova u odeljku Fajlovi.

Ako želite da prikažete skrivene fajlove koji počinju sa tačkom (.), nakon učitavanja menadžera fajlova, kliknite na Podešavanja i označite opciju Prikaži skrivene fajlove (sa tačkom) i sačuvajte sa „save“.

Opcije

Opcije u menadžeru fajlova - cPanel

Opcije menadžera fajlova su dostupne preko glavnog menija na vrhu stranice. Desnim klikom na objekte možete videti i opcije.

Fajlovi i direktorijumi

cPanel Menadžer fajlova – Otpremanje fajlova

cPanel- Uređivanje fajlova

Raspakivanje fajlova u cPanel-u

Skriveni fajlovi (Hidden files)

cPanel menadžer fajlova – Arhiviranje fajlova/direktorijuma

Prikazivanje sadržaja direktorijuma (Indexi)

Promena imena fajla ili direktorijuma

Menadžer fajlova – Premeštanje i kopiranje fajlova i direktorijuma

Brisanje fajla ili direktorijuma

Kreiranje novog fajla ili direktorijuma

Ovlašćenja za fajl ili direktorijum

Zaštita direktorijuma


Promena imena fajla ili direktorijuma

Promena imena fajla ili direktorijuma u cPanelu

Možete da promenite ime fajlu ili direktorijumu na nekoliko načina.

Označavanjem objekta i klikom na njegovo ime (1).

Desnim klikom na fajl / direktorijum i iz menija izaberite Rename (2). Kada je objekat označen, možete izabrati i iz glavnog menija opciju Preimenuj (3).

Brisanje fajla ili direktorijuma

Označite fajl / direktorijum, a zatim izaberite iz glavog menija opciju Izbriši ili pritisnite Delete na tastaturi. Možete i da kliknete desnim klikom na fajl/direktorijum i izaberete opciju iz menija Delete. U otvorenom prozoru morate potvrditi operaciju brisanja. Možete izabrati da izbrišete direktno bez premeštanja fajla/direktorijuma u Smeće.

Brisanje datoteka i direktorijuma kroz Menadžer fajlova je izuzetno brzo. Ako je izbrisani sadržaj u Smeću, možete ga povratiti nazad. Pristupite Smeću klikom na opciju iz glavnog menija Pogledaj smeće, označite fajl/direktorijum i kliknite na Povrati ili desni klik na fajl/direktorijum i iz menija izaberite Restore.

Kada se sadržaj ukloni iz Smeća, može se obnoviti samo ako postoji prethodno kreirana rezervna kopija.

Možete da vratite sadržaj na hosting nalog iz izabrane rezervne kopije preko menija u cPanelu – Backup Manager by SuperHosting. Imajte na umu da je za vraćanje sadržaja koji je izbrisan neophodno da ovaj sadržaj postoji u rezervnoj kopiji.

Važno: Pre nego što izbrišete bilo šta sa svog hosting naloga, uverite se da nije sistemski direktorijum ili sistemska datoteka (.mail, .cpanel …) i napravite rezervnu kopiju. Za brz bekap fajla/direktorijuma koristite opciju Kompresuj. Na ovaj način će biti moguće oporaviti izbrisani sadržaj tako što ćete raspakovati arhiviran fajl.

Napomena: Sadržaj smeća stariji od jednog meseca automatski se briše

Kreiranje novog fajla ili direktorijuma

Iz glavnog menija izaberite dugme Fajl i unesite naziv novog fajla pomoću opcije Create New File.

Kliknite na Folder da biste kreirali novi direktorijum, upišite naziv direktorijuma u popup prozoru i sačuvajte sa Create New Folder.

Možete da izaberete u kojem direktorijumu će biti kreiran novi fajl / direktorijum upisivanjem pune putanje do direktorijuma.

Ovlašćenja za fajl ili direktorijum

Ovlašćenja za fajl ili direktorijum se menjaju klikom na vrednost određenog fajla/ direktorijuma u poslednjoj koloni Permissions. Možete koristiti i opciju Ovlašćenja u glavnom meniju. Da bi aplikacija ispravno radila na SuperHosting.RS serverima, direktorijumi moraju imati vrednosti ovlašćenja 755, a fajlovi 644.

Da biste popravili prava direktorijuma i datoteka na vašem nalogu za hosting, koristite Fix Permissions by SuperHosting u cPanelu.

Zaštita direktorijuma

U Menadžeru fajlova imate dve opcije za zaštitu direktorijuma – Password protect i Leech protect. Da biste videli ove opcije, kliknite desnim tasterom miša na taj direktorijum.

Zaštita pomoću opcije Password protect je zaštita veb pristupa za direktorijum pomoću korisničkog pristupa i lozinke.

Zaštita pomoću opcije Leech protect je zaštita veb pristupa za direktorijum koji je zaštićen sa korisničkim imenom i lozinkom. Leech protect vam omogućava da se zaštitite ako neko od vaših korisnika objavljuje negde ili daje nekome svoje korisničko ime i lozinku za ograničeni deo sajta. Kada pokušate da se prijavite, pokušaji će biti preusmereni na drugu adresu, a sam nalog će biti suspendovan (ako ste izabrali ovu opciju). Iz opcija možete da izaberete da pošaljete obaveštenje putem imejla kada se zaštita aktivira i da je korisnik preusmeren na drugu veb adresu.

Updated on 26. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles